Naše služby

Projektová dokumentácia a revízie elektroinštalácií

Pri našich realizáciách je samozrejmosťou vypracovanie kompletnej projektovej dokumentácie a prostredníctvom našich partnerov zabezpečujeme aj revízie existujúcich elektroinštalácií.

Projektová dokumentácia

Projektová dokumentácia elektroinštalácií sa skladá z rôznych dokumentov, ktoré sú potrebné pre plánovanie, návrh a realizáciu elektroinštalácií. Tieto dokumenty môžu byť povinné v súlade s platnými predpismi alebo zákonom a musia spĺňať určité štandardy.

Pre našich zákazníkov podľa potreby realizácie vypracujeme technické správy, návrhy a plány elektroinštalácií, zoznamy materiálu, inštalačné a testovacie protokoly, a ďalšiu potrebnú dokumentáciu. Nami vypracovaná projektová dokumentácia elektroinštalácií je zosúladená a zabezpečuje efektívnu realizáciu projektu.

Zabezpečíme pre vás aj potrebné revízie

Spoločnosť ELZAS ponúka možnosť zabezpečiť revízie vašich elektrických zariadení a elektrických inštalácií prostredníctvom našich partnerov, ktorí sú overení a majú bohaté skúsenosti v tejto oblasti.

Revízia elektrických zariadení a elektrických inštalácií je nevyhnutnou činnosťou pre každého majiteľa budovy alebo objektu, v ktorom sa používajú elektrické zariadenia. Cieľom revízie je zabezpečiť bezpečnú prevádzku elektrických zariadení a elektrických inštalácií a minimalizovať riziko nehôd a požiarov.

Naši partneri v oblasti revízií sa zameriavajú prevažne na oblasť revízií elektrických inštalácií a revízií aktívnych aj pasívnych bleskozvodov. Okrem toho však po vzájomnej dohode zabezpečia aj potrebné iné revízie v oblasti elektroinštalácií.

Spoločnosť ELZAS spolupracuje pri revíziách so svojimi partnermi tak, aby následne v rámci našich služieb vám bola vypracovaná ponuka na odstránenie závad zistených počas revízie elektroinštalácií.

Radi sa s vami stretneme

Potrebujete projektovú dokumentáciu alebo revíziu elektroinštalácií?

Neváhajte nás kontaktovať a nezáväzne s nami konzultovať vaše požiadavky pre projektová dokumentácia a revízie elektroinštalácií.