Naše služby

Elektroinštalácie, elektrické prípojky a bleskozvody

Naše služby

Komplexné služby v oblasti elektroinštalácií

Pre rodinné domy, firmy, priemyselné objekty,  bytové domy a podobne.

Navrhujeme a realizujeme elektroinštalácie podľa vašich potrieb a požiadaviek. Naši skúsení elektromontéri vykonajú inštaláciu káblového vedenia, osvetlenia, zásuviek a ostatných elektrotechnických zariadení. Zabezpečujeme kompletné zapojenie elektrických rozvodov a rozvádzačov.

Samozrejmosťou sú sekacie a hrubé vyspravovacie práce pre káblové vedenie a prostredníctvom partnerov  zabezpečíme aj výkopové práce v exteriéri. Pri realizácii elektrickej prípojky vám poskytneme užitočné rady a informácie týkajúce sa postupu a nákladov.

U nás nájdete komplexné služby, vrátane koordinácie so stavebnou firmou a ďalšími dodávateľmi.

Naši odborníci zabezpečia kompletnú inštaláciu NN rozvodov, vrátane dodania materiálu a následnej realizácie. Dbáme o to, aby boli všetky rozvody realizované v súlade so súčasnými normami a predpismi, a aby bola ich kvalita a bezpečnosť zaručená.

Montáž a zapojenie elektrických rozvádzačov

Máme dlhoročné skúsenosti v oblasti montáže a zapojenia elektrických rozvádzačov. Ponúkame široké spektrum služieb v oblasti ich montáže a zapojenia.

Realizujeme elektrické rozvádzače pre rôzne typy budov a objektov, vrátane obytných domov, kancelárií, výrobných hál, obchodných centier a iných komerčných priestorov. Na základe Vašich projektov zabezpečíme kompletné dodanie materiálu a realizáciu.

Realizácia elektrických prípojok

Realizácia elektrických prípojok do stavieb zahŕňa plánovanie, prípravu a realizáciu, ktoré musia byť v súlade s normami a predpismi.

Spoločnosť ELZAS má v tejto oblasti mnohoročné skúsenosti, takže ako správny dodávateľ zabezpečí hladký priebeh realizácie. Pripravíme návrh systému a umiestnenia, pomôžeme so získaním potrebných povolení a súhlasov, pripravíme potrebné miesto a zrealizujeme inštaláciu a zapojenie do elektrického systému. Na nás sa môžete spoľahnúť!

Montáž bleskozvodov

Naša spoločnosť ELZAS realizuje kompletnú montáž bleskozvodov hlavne na rodinných domoch, ale aj na bytových domoch a priemyselných alebo iných budovách. Montáže bleskozvodov vykonávame podľa dodaného projektu, pričom aj zabezpečujeme revízie všetkých prvkov sústavy bleskozvodu.

Bleskozvod je povinný zo zákona, ak ho máte v projektovej dokumentácii domu, bez neho neprejdete kolaudáciou. Je povinný všade tam, kde by blesk mohol spôsobiť ohrozenie života či zdravia, v priestoroch zvýšenej koncentrácie ľudí alebo zvierat. Určite by mal byť bleskozvod nainštalovaný na všetkých budovách, ktoré vyčnievajú nad okolitou zástavbou.

Štruktúrovaná kabeláž a iné NN rozvody

V oblasti štruktúrovanej kabeláže sme schopní Vám poskytnúť kompletné riešenie, od výberu vhodného typu kabeláže až po jej inštaláciu. Štruktúrovaná kabeláž umožňuje efektívne a prehľadné usporiadanie káblov a zabezpečuje spoľahlivosť a flexibilitu v prevádzke IT systémov. Naši odborníci majú vynikajúce skúsenosti v inštalácii štruktúrovanej kabeláže, a preto sme schopní Vám ponúknuť vysoko kvalitné riešenia pre Vaše potreby.

Dbáme o to, aby boli všetky rozvody realizované v súlade so súčasnými normami a predpismi, a aby bola ich kvalita zaručená.

Radi sa s vami stretneme

Potrebujete realizovať elektroinštalácie, elektrickú prípojku alebo bleskozvod?

Neváhajte nás kontaktovať a nezáväzne s nami konzultovať vaše požiadavky pre elektroinštalácie, elektrickú prípojku alebo bleskozvod.